خدمات امداد

خدمات امداد

مشتریان گرامی شماره های تلفن و نرخ خدمات امداد (حمل با خودروسوار) امداد کانون جهان گردی طرف قرارداد شرکت به شرح زیر به استحضار میرسد:

 

ردیف نوع خدمات    
۱ حمل با خودرو سوار در شهر و جاده تا ۱۰ کیلومتر ۳/۲۰۰/۰۰۰ ريال قیمت به ازای هر کیلومتر مازاد ۶۰/۰۰۰ ريال

 

شماره تماس امداد کانون جهان گردی : 0216423 - 09629 - 1423

 

با احترام گروه افرا