کمک به حرکت در بین خطوط

b_300_320_16777215_00_images_cars_ph3.jpg

در سرعت بین 65 تا 200 کیلومتر بر ساعت، سیستم کمک به حرکت در بین خطوط می تواند از یک تصادف ناخواسته که در اثر یک حواس پرتی لحظه ای در مابین خطوط حرکتی اتفاق می افتد، جلوگیری نماید. این سیستم از یک دوربین دیجیتال برای تشخیص علائم خطوط جاده استفاده می کند و موقعیت خودرو در جاده را بررسی می کند. اگر شما به خطوط جاده نزدیک شوید، این سیستم به آرامی یک گشتاور به غربیلک فرمان وارد می کند تا خودرو در مسیر خود در بین خطوط باقی بماند. با این حال اگر شما به طور غیرعمد بخواهید از بین خطوط خارج شوید لرزشی را در غربیلک فرمان خود احساس خواهید کرد. وقتی که شما بخواهید بوسیله راهنما مسیر حرکت خود را تغییر دهید، این سیستم غیر فعال خواهد شد.