ثبت نام درخواست نمایندگی

بازدید: 13552

o شرایط عمومی اخذ نمایندگی


o نمایندگی های مجاز افراموتور


 

* تکمیل موارد ستاره دار اجباری می باشد.

نوع نمایندگی مورد تقاضا
مشخصات عمومی متقاضی
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات محل مورد تقاضا
*
*
*
مشخصات عمومی شرکا
تا کنون در چه زمینه هایی فعالیت فنی و اقتصادی داشته اید ؟
زمینه فعالیت از سال تا سال محل فعالیت (شهرستان)
آیا درحال حاضر یا در گذشته نمایندگی خدمات پس از فروش شرکتهای سازنده و وسائط نقلیه دیگر را داشته اید؟
زمینه فعالیت از سال تا سال محل فعالیت (شهرستان)
لطفاً حداکثر سرمایه نقدی و غیرنقدی که میتوانید برای احداث و تجهیز نمایندگی مجاز هزینه نمایید را ذکر کنید:
تومان *
تومان *
مشخصات محل مورد نظر
*
*
*
مشخصات ملک
*
*

captcha