راهنمایی

به سیستم نوبت دهی مراکز خدمات پس از فروش گروه افرا خوش آمدید!
در این قسمت شما می توانید برای مرکز ارائه کننده سرویس و تعمیرگاه مورد نظر خود وقت گرفته و در زمانی که در پایان این فرآیند اعلام می شود به محل مراجعه نمایید. ابتدا مشخصات خودرو سپس مشخصات خود را وارد کرده، عاملیت مورد نظر و نوع خدمات مورد نظر را انتخاب نمایید و پس از آن اطلاعات را تایید نمایید. سیستم برای شما کد رهگیری تولید می نماید و آن را برای شما اس ام اس می نماید که باید در هنگام مراجعه به مرکز ارائه کننده سرویس آن را به همراه داشته باشید.
پس از بررسی های انجام شده زمان مراجعه شما به تعمیرگاه مورد نظر، اعلام خواهد شد.


مشتری گرامی
  • خواهشمند است بر اساس الویت کارهای تعمیراتی نسبت به اخذ نوبت متناسب با الویت اقدام نمایید و سایر کارهای تعمیراتی مورد نیاز در صورت وجود وقت با هماهنگی حضوری با واحد پذیرش به کارهای تعمیراتی اضافه خواهد شد.
  • در صورتی که در زمان مراجعه تعمیراتی دیگری به غیر از تعمیرات ذکر شده در سیستم نوبت دهی، به کارهای تعمیراتی اضافه گردد، زمان تحویل خودرو متناسب با کارهای خواستی افزایش خواهد افتاد.
  • در صورتی که وقت اخذ شده از گروه بندی های فوق با درخواست های مشتری برای انجام تعمیرات همخوانی نداشته باشد تعمیراتی درخواستی با پذیرش بدون وقت قبلی انجام خواهد شد.