فرم شکایت - تجارت بین الملل گروه افرا

فرم شکایت

o    انتقادات و پیشنهادات


o     نظرسنجی


 مشتری گرامی واحد CRM شرکت افرا موتور پس از دریافت فرم تکمیل شده حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پیگیری و دریافت شرح شکایت با شما تماس حاصل می نماید.

 

کیلومتر

captcha


 
 

نمایشگاه مرکزی

ساعت کاری : 9 صبح تا 21 عصر

آدرس نمايشگاه مرکزي : بزودی آدرس جدید در سایت درج خواهد گردید.

تلفن نمایشگاه :  41779900-021

تلفن دفتر مرکزی : 41779900-021

تعمیرگاه شماره یک

ساعت کار تعمیرگاه : 7:30 صبح تا 16 عصر و پنج شنبه ها 7:30 تا 12
آدرس:کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج،ابتدای خیابان نخ زرین، تعمیرگاه شماره 1
تلفن تعمیرگاه : 44504883 ، 44538035
نمابر تعمیرگاه : 44538035-021

مقالات مرتبط

جهت مشاهده مقالات و مطالب مرتبط

با صنعت خودرو به بخش مقالات در منو

اصلی وب سایت مراجعه نمایید.